Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0432(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0239/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0239/2016

Συζήτηση :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/07/2017 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

8.7. Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

Η συζήτηση διεξήχθη την 24η Οκτωβρίου 2016 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2016).

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση στις 25 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2016).

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΝΕΤΑΙ (άρθρο 59 παράγραφος 4, τέταρτο εδάφιο)

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία (P8_TA(2017)0300)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου