Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0434/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

8.9. Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 και B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0434/2017

(αντικαθιστά τις B8-0434/2017, B8-0435/2017 και B8-0450/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0434/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0435/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0450/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0451/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0454/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0455/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0456/2017

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Ο James Nicholson σχετικά με τη διατύπωση των τροπολογιών 19 και 20.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου