Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2240(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0220/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0220/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 19
CRE 04/07/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0303

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

8.11. Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση με θέμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» [2016/2240(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Elmar Brok και Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0303)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου