Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2732(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0440/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0305

Notulen
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg

8.13. Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (stemming)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000047/2017) van Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica en Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, en Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek en Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Werken aan een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op15 juni 2017 (punt 3 van de notulen van 15.6.2017).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op5 juli 2017 (punt 3 van de notulen van 5.7.2017).

Ontwerpresoluties B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 en B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0440/2017

(ter vervanging van B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 en B8-0449/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie;

—   Patrizia Toia, Martina Werner en Dan Nica, namens de S&D-Fractie;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski en Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie;

—   Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie;

—   Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0305)

(Ontwerpresoluties B8-0439/2017 en B8-0448/2017 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid