Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2732(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0440/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0305

Notulen
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg

8.13. Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (stemming)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000047/2017) van Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica en Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, en Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek en Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Werken aan een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op15 juni 2017 (punt 3 van de notulen van 15.6.2017).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op5 juli 2017 (punt 3 van de notulen van 5.7.2017).

Ontwerpresoluties B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 en B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0440/2017

(ter vervanging van B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 en B8-0449/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie;

—   Patrizia Toia, Martina Werner en Dan Nica, namens de S&D-Fractie;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski en Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie;

—   Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie;

—   Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0305)

(Ontwerpresoluties B8-0439/2017 en B8-0448/2017 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid