Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2732(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0440/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0305

Protokół
Środa, 5 lipca 2017 r. - Strasburg

8.13. Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (głosowanie)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000047/2017), które skierowali Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica i Kathleen Van Brempt, w imieniu grupy S&D, i Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek i Massimiliano Salini, w imieniu grupy politycznej PPE, do Komisji: Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Debata odbyła się dnia 15 czerwca 2017 r. (pkt 3 protokołu z dnia 15.6.2017).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 5 lipca 2017 r. (pkt 3 protokołu z dnia 5.7.2017).

Projekty rezolucji B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 i B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0440/2017

(zastępujący B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 i B8-0449/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Massimiliano Salini, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Patrizia Toia, Martina Werner i Dan Nica, w imieniu grupy S&D;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski i Hans-Olaf Henkel, w imieniu grupy ECR;

—   Lieve Wierinck, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2017)0305)

(Projekty rezolucji B8-0439/2017 i B8-0448/2017 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności