Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2732(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0440/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0305

Proces-verbal
Miercuri, 5 iulie 2017 - Strasbourg

8.13. Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (vot)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000047/2017) adresată de Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica și Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, și Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek și Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Comisiei: Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Dezbaterea a avut loc la 15 iunie 2017 (punctul 3 al PV din 15.6.2017).

Propuneri de rezoluție anunțate la 5 iulie 2017 (punctul 3 al PV din 5.7.2017).

Propuneri de rezoluții B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 și B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0440/2017

(care înlocuiește B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 și B8-0449/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE;

—   Patrizia Toia, Martina Werner și Dan Nica, în numele Grupului S&D;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski și Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR;

—   Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2017)0305)

(Propunerile de rezoluții B8-0439/2017 și B8-0448/2017 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate