Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2732(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0440/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0305

Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

8.13. Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (omröstning)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2017) från Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica och Kathleen Van Brempt, för S&D-gruppen, och Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek och Massimiliano Salini, för PPE-gruppen, till kommissionen: Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Debatten hade ägt rum den 15 juni 2017 (punkt 3 i protokollet av den 15.6.2017).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 5 juli 2017 (punkt 3 i protokollet av den 5.7.2017).

Resolutionsförslag B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 och B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0440/2017

(ersätter B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 och B8-0449/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Massimiliano Salini, för PPE-gruppen,

—   Patrizia Toia, Martina Werner och Dan Nica, för S&D-gruppen,

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski och Hans-Olaf Henkel, för ECR-gruppen,

—   Lieve Wierinck, för ALDE-gruppen,

—   Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0305)

(Resolutionsförslagen B8-0439/2017 och B8-0448/2017 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy