Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskeva Kigalissa hyväksytty sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

8.2. Yleissopimus valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

8.3. Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

8.4. Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma) (äänestys)

8.5. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

8.6. Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin ***II (äänestys)

8.7. Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I (äänestys)

8.8. Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti C-virustartuntaepidemiat (äänestys)

8.9. Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (äänestys)

8.10. Talousarvio 2018 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (äänestys)

8.11. Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (äänestys)

8.12. Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istunnosta (äänestys)

8.13. Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaisena painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö