Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 5. srpnja 2017. - Strasbourg

8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sporazum o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesen u Kigaliju *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

8.2. Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka radi suzbijanja zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

8.3. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (pristanak) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

8.4. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija) (glasovanje)

8.5. Memorandum o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

8.6. Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima ***II (glasovanje)

8.7. Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I (glasovanje)

8.8. Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (glasovanje)

8.9. Priprema programa rada Komisije za 2018. (glasovanje)

8.10. Proračun za 2018. – mandat za trijalog (glasovanje)

8.11. Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (glasovanje)

8.12. Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine UN-a (glasovanje)

8.13. Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (glasovanje)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti