Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 5. srpnja 2017. - Strasbourg

8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sporazum o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesen u Kigaliju *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Kigalijske izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0294)

Parlament je dao svoju suglasnost za donošenje Kigalijske izmjene protokola.


8.2. Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka radi suzbijanja zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o prihvatu, u ime Europske unije, izmjene Protokola iz 1999. o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0295)

Parlament je dao svoju suglasnost za prihvat izmjene protokola.


8.3. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (pristanak) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0296)

Parlament je dao svoju suglasnost za sklapanje sporazuma.

Govorili su:

Elena Valenciano (izvjestiteljica), prije glasovanja.


8.4. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane [2017/2036(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0297)


8.5. Memorandum o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Memoranduma o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0298)


8.6. Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Odbor za proračunski nadzor - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2017)0299)

Govorili su:

Juan Fernando López Aguilar (izvjestitelj), prije glasovanja.


8.7. Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

Rasprava je održana 24. listopada 2016. (točka 14 zapisnika od 24.10.2016.).

Glasovanje je odgođeno na dnevnoj sjednici održanoj 25. listopada 2016. (točka 5.10 zapisnika od 25.10.2016.).

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA (članak 59. stavak 4. podstavak 4. Poslovnika)

Suglasnost bez glasovanja (P8_TA(2017)0300)


8.8. Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0301)


8.9. Priprema programa rada Komisije za 2018. (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 i B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0434/2017

(koji zamjenjujeB8-0434/2017, B8-0435/2017 i B8-0450/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   József Szájer, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0434/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0435/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0450/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0451/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0454/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0455/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0456/2017

Odbijeno

Govorili su:

James Nicholson o engleskoj verziji amandmana 19 i 20.


8.10. Proračun za 2018. – mandat za trijalog (glasovanje)

Izvješće o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2018. [2017/2043(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0302)


8.11. Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (glasovanje)

Izvješće na temu Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose [2016/2240(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelji: Elmar Brok i Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0303)


8.12. Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine UN-a (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda [2017/2041(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0304)

Govorili su:

Takis Hadjigeorgiou predložio je usmeni amandman na amandman 1, koji je usvojen.

Andrey Kovatchev (izvjestitelj) koji je podržao usmeni amandman.


8.13. Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000047/2017) koje su Komisiji postavili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica i Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek i Massimiliano Salini, u ime Kluba zastupnika PPE-a: Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Rasprava je održana 15. lipnja 2017. (točka 3 zapisnika od 15.6.2017.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 5. srpnja 2017. (točka 3 zapisnika od 5.7.2017.).

Prijedlozi rezolucija B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 i B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0440/2017

(koji zamjenjujeB8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 i B8-0449/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Massimiliano Salini, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Patrizia Toia, Martina Werner i Dan Nica, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski i Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2017)0305)

(Prijedlozi rezolucija B8-0439/2017 i B8-0448/2017 se ne razmatraju.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti