Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. liepos 5 d. - Strasbūras

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Kigalyje priimtas susitarimas iš dalies pakeisti Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

8.2. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašos, susijusios su rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

8.3. Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (pritarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

8.4. Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (rezoliucija) (balsavimas)

8.5. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros ir Eurojusto susitarimo memorandumas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

8.6. Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ***II (balsavimas)

8.7. Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema ***I (balsavimas)

8.8. Augantis ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir hepatito C viruso epidemijų skaičius Europoje (balsavimas)

8.9. Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (balsavimas)

8.10. 2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (balsavimas)

8.11. ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (balsavimas)

8.12. Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (balsavimas)

8.13. ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (balsavimas)
Teisinė informacija - Privatumo politika