Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - Strasbūra

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Vienošanās grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

8.2. Grozījums Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

8.3. ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

8.4. ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (balsošana)

8.5. Saprašanās memorands starp Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Eurojust * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

8.6. Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības ***II (balsošana)

8.7. Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I (balsošana)

8.8. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā (balsošana)

8.9. Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (balsošana)

8.10. 2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam (balsošana)

8.11. ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā (balsošana)

8.12. Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (balsošana)

8.13. Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (balsošana)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika