Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. julij 2017 - Strasbourg

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Sporazum o spremembi Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, sprejeti v Kigaliju *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, kigalijske spremembe Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0294)

Parlament je odobril sprejetje spremembe protokola, sprejete v Kigaliju.


8.2. Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju, v imenu Evropske unije, spremembe Protokola iz leta 1999 o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0295)

Parlament je odobril sprejetje spremembe protokola.


8.3. Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v imenu Evropske unije [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0296)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govori

Elena Valenciano (poročevalka), pred glasovanjem.


8.4. Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v imenu Evropske unije [2017/2036(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0297)


8.5. Memorandum o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega Sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Eurojusta, Memoranduma o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0298)


8.6. Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Odbor za proračunski nadzor - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Ingeborg Gräßle in Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2017)0299)

Govori

Juan Fernando López Aguilar (poročevalec), pred glasovanjem.


8.7. Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

Razprava je potekala dne 24. oktobra 2016 (točka 14 zapisnika z dne 24.10.2016).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 25. oktobra 2016 (točka 5.10 zapisnika z dne 25.10.2016).

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE (člen 59(4)(4) Poslovnika)

Odobritev brez glasovanja (P8_TA(2017)0300)


8.8. Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0301)


8.9. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 in B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0434/2017

(ki nadomešča B8-0434/2017, B8-0435/2017 in B8-0450/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   József Szájer v imenu skupine PPE;

—   Anthea McIntyre v imenu skupine ECR;

—   Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE.

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0434/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0435/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0450/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0451/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0454/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0455/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0456/2017

Zavrnjeno

Govori

James Nicholson o angleškem besedilu predlogov sprememb 19 in 20.


8.10. Proračun 2018 - pooblastilo za trialog (glasovanje)

Poročilo o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 2018 [2017/2043(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0302)


8.11. Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (glasovanje)

Poročilo o oblikovanju strategije EU za mednarodne kulturne povezave [2016/2240(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za kulturo in izobraževanje. Soporočevalca: Elmar Brok in Silvia Costa (A8-0220/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0303)


8.12. Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov [2017/2041(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0304)

Govori

Takis Hadjigeorgiou je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki je bil upoštevan.

Andrey Kovatchev (poročevalec), ki se je strinjal z ustnim predlogom spremembe.


8.13. Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000047/2017) ki ga je postavil Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica in Kathleen Van Brempt, v imenu skupine S&D, in Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek in Massimiliano Salini, v imenu skupine PPE, Komisiji: Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Razprava je potekala dne 15. junija 2017 (točka 3 zapisnika z dne 15.6.2017).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 5. julija 2017 (točka 3 zapisnika z dne 5.7.2017).

predlogi resolucij B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 in B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0440/2017

(ki nadomešča B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 in B8-0449/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Massimiliano Salini, v imenu skupine PPE;

—   Patrizia Toia, Martina Werner in Dan Nica, v imenu skupine S&D;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski in Hans-Olaf Henkel, v imenu skupine ECR;

—   Lieve Wierinck, v imenu skupine ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2017)0305)

(Predlogi resolucij B8-0439/2017 in B8-0448/2017 so brezpredmetni.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov