Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil и Daniel Hannan

Доклад Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský и Marek Jurek

Доклад Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek и Maria Grapini

Доклад Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Предложение за резолюция относно ответни мерки на ЕС срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и хепатит C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini и Monika Smolková

Предложение за резолюция относно работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić и Monika Smolková

Доклад Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi и Bogdan Andrzej Zdrojewski

Доклад Elmar Brok и Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Илхан Кючюк, Marek Jurek и Csaba Sógor

Доклад Андрей Ковачев - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai и Branislav Škripek

Предложение за резолюция относно разработването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins и Ivana Maletić.

Правна информация - Политика за поверителност