Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. července 2017 - Štrasburk

9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil a Daniel Hannan

zpráva Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský a Marek Jurek

zpráva Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek a Maria Grapini

zpráva Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Návrh usnesení o reakci EU na HIV/AIDS, tuberkulózu a hepatitidu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini a Monika Smolková

Návrh usnesení o pracovním programu Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić a Monika Smolková

zpráva Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi a Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Elmar Brok a Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek a Csaba Sógor

zpráva Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai a Branislav Škripek

Návrh usnesení o vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategické priority pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins a Ivana Maletić.

Právní upozornění - Ochrana soukromí