Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. juli 2017 - Strasbourg

9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil og Daniel Hannan

Betænkning: Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský og Marek Jurek

Betænkning: Ingeborg Gräßle og Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek og Maria Grapini

Betænkning: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Forslag til beslutning om EU's indsats mod hiv/aids, tuberkulose og hepatitis C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini og Monika Smolková

Forslag til beslutning om Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić og Monika Smolková

Betænkning: Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi og Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betænkning: Elmar Brok og Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek og Csaba Sógor

Betænkning: Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai og Branislav Škripek

Forslag til beslutning udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins og Ivana Maletić.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik