Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil ja Daniel Hannan

Mietintö Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský ja Marek Jurek

Mietintö Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek ja Maria Grapini

Mietintö Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys hi-virusta/aidsia, tuberkuloosia ja hepatiitti C:tä koskevista EU:n toimista (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini ja Monika Smolková

Päätöslauselmaesitys komission vuoden 2018 työohjelman valmistelusta (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić ja Monika Smolková

Mietintö Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mietintö Elmar Brok ja Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek ja Csaba Sógor

Mietintö Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai ja Branislav Škripek

Päätöslauselmaesitys kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittämisestä strategisesti ensisijaisena painopistealueena kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins ja Ivana Maletić.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö