Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - Strasbūra

9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Elena Valenciano ziņojums - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil un Daniel Hannan

Elena Valenciano ziņojums - A8-0233/2017
Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský un Marek Jurek

Ingeborg Gräßle un Juan Fernando López Aguilar ziņojums - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek un Maria Grapini

Kaja Kallas ziņojums - A8-0239/2016
Maria Grapini

Rezolūcijas priekšlikums par ES pasākumiem, kas veicami, reaģējot uz HIV/AIDS, tuberkulozi un C hepatītu (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini un Monika Smolková

Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas 2018. gada darba programmu (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić un Monika Smolková

Siegfried Mureşan ziņojums - A8-0249/2017
Tibor Szanyi un Bogdan Andrzej Zdrojewski

Elmar Brok un Silvia Costa ziņojums - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek un Csaba Sógor

Andrey Kovatchev ziņojums - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai un Branislav Škripek

Rezolūcijas priekšlikums par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins un Ivana Maletić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika