Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 lipca 2017 r. - Strasburg

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil i Daniel Hannan

Sprawozdanie Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský i Marek Jurek

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek i Maria Grapini

Sprawozdanie Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Projekt rezolucji w sprawie reakcji UE na HIV/AIDS, gruźlicę i zapalenie wątroby typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini i Monika Smolková

Projekt rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić i Monika Smolková

Sprawozdanie Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Elmar Brok i Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek i Csaba Sógor

Sprawozdanie Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai i Branislav Škripek

Projekt rezolucji w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins i Ivana Maletić.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności