Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil a Daniel Hannan

Správa: Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský a Marek Jurek

Správa: Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek a Maria Grapini

Správa: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Návrh uznesenia o reakcii EÚ na HIV/AIDS, tuberkulózu a hepatitídu typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini a Monika Smolková

Návrh uznesenia o pracovnom programe Komisie na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić a Monika Smolková

Správa: Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi a Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Elmar Brok a Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek a Csaba Sógor

Správa: Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai a Branislav Škripek

Návrh uznesenia o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins a Ivana Maletić.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia