Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. julij 2017 - Strasbourg

9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil in Daniel Hannan

Poročilo: Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský in Marek Jurek

Poročilo: Ingeborg Gräßle in Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek in Maria Grapini

Poročilo: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Predlog resolucije o odzivu EU na HIV/aids, tuberkulozo in hepatitis C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini in Monika Smolková

Predlog resolucije o delovnem programu Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić in Monika Smolková

Poročilo: Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi in Bogdan Andrzej Zdrojewski

Poročilo: Elmar Brok in Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek in Csaba Sógor

Poročilo: Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai in Branislav Škripek

Predlog resolucije o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot strateške prednostne naloge za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins in Ivana Maletić.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov