Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil och Daniel Hannan

Betänkande Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský och Marek Jurek

Betänkande Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek och Maria Grapini

Betänkande Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Resolutionsförslag om EU:s åtgärder mot hiv/aids, tuberkulos och hepatit C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini och Monika Smolková

Resolutionsförslag om kommissionens arbetsproram för 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić och Monika Smolková

Betänkande Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi och Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Elmar Brok och Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek och Csaba Sógor

Betänkande Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai och Branislav Škripek

Resolutionsförslag om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins och Ivana Maletić.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy