Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

I enlighet med vad talmannen meddelade i måndags, den 3 juli 2017, vid återupptagandet av sessionen betaktas frånvaron i dag, onsdagen den 5 juli 2017, för de ledamöter som närvarar vid Simone Veils begravning i Paris som ”giltigt förfall” (punkt 2 i protokollet från den 3.7.2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy