Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2308(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0234/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0234/2017

Keskustelut :

PV 05/07/2017 - 12
CRE 05/07/2017 - 12

Äänestykset :

PV 06/07/2017 - 11.1
CRE 06/07/2017 - 11.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0306

Pöytäkirja
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

12. Turkkia koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2308(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch keskustelun kulusta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch ja Georg Mayer.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin ja Notis Marias.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa ja Pier Antonio Panzeri.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Matti Maasikas ja Kati Piri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 11.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö