Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2308(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0234/2017

Ingivna texter :

A8-0234/2017

Debatter :

PV 05/07/2017 - 12
CRE 05/07/2017 - 12

Omröstningar :

PV 06/07/2017 - 11.1
CRE 06/07/2017 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0306

Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

12. 2016 års rapport om Turkiet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Turkiet [2016/2308(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Beatrix von Storch, som ställde en ordningsfråga, Bas Belder för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch och Georg Mayer.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa och Pier Antonio Panzeri.

Talare: Johannes Hahn, Matti Maasikas och Kati Piri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 6.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy