Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0170/2017

Внесени текстове :

A8-0170/2017

Разисквания :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0311

Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

13. Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Комисия по външни работи - Комисия по развитие - Комисия по бюджети. Докладчици: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică и Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan и Doru-Claudian Frunzulică представиха доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Eider Gardiazabal Rubial представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията)

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Неджми Али, Elly Schlein, Arne Lietz и Enrique Guerrero Salom.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos и Nicola Caputo.

Изказаха се: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică и Eider Gardiazabal Rubial.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.6 от протокола от 6.7.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност