Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0281(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0170/2017

Indgivne tekster :

A8-0170/2017

Forhandlinger :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Afstemninger :

PV 06/07/2017 - 11.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0311

Protokol
Onsdag den 5. juli 2017 - Strasbourg

13. Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget - Budgetudvalget. Ordførere: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică og Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan og Doru-Claudian Frunzulică forelagde betænkningen

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Eider Gardiazabal Rubial forelagde betænkningen.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen)

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz og Enrique Guerrero Salom.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos og Nicola Caputo.

Talere: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică og Eider Gardiazabal Rubial.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 6.7.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik