Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0281(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0170/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0170/2017

Keskustelut :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Äänestykset :

PV 06/07/2017 - 11.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0311

Pöytäkirja
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

13. Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kehitysvaliokunta - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ja Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan ja Doru-Claudian Frunzulică esittelivät mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Eider Gardiazabal Rubial esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz ja Enrique Guerrero Salom.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ja Eider Gardiazabal Rubial.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 11.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö