Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0281(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0170/2017

Teksty złożone :

A8-0170/2017

Debaty :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Głosowanie :

PV 06/07/2017 - 11.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0311

Protokół
Środa, 5 lipca 2017 r. - Strasburg

13. Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Rozwoju - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică i Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan i Doru-Claudian Frunzulică przedstawili sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Eider Gardiazabal Rubial przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji)

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz i Enrique Guerrero Salom.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică i Eider Gardiazabal Rubial.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 6.7.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności