Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0281(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0170/2017

Predkladané texty :

A8-0170/2017

Rozpravy :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Hlasovanie :

PV 06/07/2017 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0311

Zápisnica
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg

13. Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozvoj - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică a Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan a Doru-Claudian Frunzulică predstavili správu.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Eider Gardiazabal Rubial uviedol správu

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz a Enrique Guerrero Salom.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică a Eider Gardiazabal Rubial.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 6.7.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia