Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0281(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0170/2017

Ingivna texter :

A8-0170/2017

Debatter :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Omröstningar :

PV 06/07/2017 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0311

Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

13. Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för utveckling - Budgetutskottet. Föredragande: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică och Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan och Doru-Claudian Frunzulică redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Eider Gardiazabal Rubial redogjorde för betänkandet.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen)

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz och Enrique Guerrero Salom.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică och Eider Gardiazabal Rubial.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 6.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy