Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2009(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0239/2017

Внесени текстове :

A8-0239/2017

Разисквания :

PV 05/07/2017 - 14
CRE 05/07/2017 - 14

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.10
CRE 06/07/2017 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0315

Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

14. Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта - Политически форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие (разискване)
CRE

Доклад относно действията на ЕС в подкрепа на устойчивостта [2017/2009(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Seb Dance (A8-0239/2017)

Изявления на Съвета и на Комисията: Политически форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие (2017/2715(RSP))

Seb Dance представи доклада.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Karmenu Vella (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Liadh Ní Riada (докладчик по становището на комисията CULT), Ulrike Müller (докладчик по становището на комисията AGRI), Elly Schlein (докладчик по становището на комисията DEVE), José Inácio Faria, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Peter Liese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleonora Evi, Florian Philippot, от името на групата ENF, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira и Olga Sehnalová.

Изказаха се: Karmenu Vella, Matti Maasikas и Seb Dance.

Разискването приключи.

Гласуване: 6 юли 2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност