Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2009(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0239/2017

Ingediende teksten :

A8-0239/2017

Debatten :

PV 05/07/2017 - 14
CRE 05/07/2017 - 14

Stemmingen :

PV 06/07/2017 - 11.10
CRE 06/07/2017 - 11.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0315

Notulen
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg

14. Europese duurzaamheidsmaatregelen - Politiek forum op hoog niveau over duurzame ontwikkeling (debat)
CRE

Verslag over Europese duurzaamheidsmaatregelen [2017/2009(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Seb Dance (A8-0239/2017)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Politiek forum op hoog niveau over duurzame ontwikkeling (2017/2715(RSP))

Seb Dance leidt het verslag in.

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Karmenu Vella (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Liadh Ní Riada (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Ulrike Müller (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Elly Schlein (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleonora Evi, Florian Philippot, namens de ENF-Fractie, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira en Olga Sehnalová.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Matti Maasikas en Seb Dance.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: 6 juli 2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid