Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2009(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0239/2017

Predkladané texty :

A8-0239/2017

Rozpravy :

PV 05/07/2017 - 14
CRE 05/07/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 06/07/2017 - 11.10
CRE 06/07/2017 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0315

Zápisnica
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg

14. Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť - Politické fórum na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj (rozprava)
CRE

Správa o opatreniach EÚ zameraných na udržateľnosť [2017/2009(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Seb Dance (A8-0239/2017)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Politické fórum na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj (2017/2715(RSP))

Seb Dance uviedol správu.

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Karmenu Vella (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Liadh Ní Riada (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Ulrike Müller (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Elly Schlein (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eleonora Evi, Florian Philippot v mene skupiny ENF, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira a Olga Sehnalová.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella, Matti Maasikas a Seb Dance.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 6. júla 2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia