Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2009(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0239/2017

Ingivna texter :

A8-0239/2017

Debatter :

PV 05/07/2017 - 14
CRE 05/07/2017 - 14

Omröstningar :

PV 06/07/2017 - 11.10
CRE 06/07/2017 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0315

Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

14. EU:s åtgärder för hållbarhet - Det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (debatt)
CRE

Betänkande om EU:s åtgärder för hållbarhet [2017/2009(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Seb Dance (A8-0239/2017)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (2017/2715(RSP))

Seb Dance redogjorde för sitt betänkande.

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Liadh Ní Riada (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Ulrike Müller (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Elly Schlein (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), José Inácio Faria för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleonora Evi, Florian Philippot för ENF-gruppen, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu och Karin Kadenbach.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira och Olga Sehnalová.

Talare: Karmenu Vella, Matti Maasikas och Seb Dance.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 6 juli 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy