Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. července 2017 - Štrasburk

15. Jediné sídlo Evropského parlamentu (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Jediné sídlo Evropského parlamentu (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Karmenu Vella (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Anne Sander za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux k průběhu rozpravy débat (předseda upřesnil postup), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Liese, Seán Kelly k průběhu rozpravy(předseda upřesnil postup), Ashley Fox za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anne Sander, a Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Roger Helmer za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Jérôme Lavrilleux a Françoise Grossetête, Joachim Starbatty k průběhu rozpravy, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange a Jérôme Lavrilleux.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria a Indrek Tarand.

Vystoupil Karmenu Vella.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí