Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 5. srpnja 2017. - Strasbourg

15. Jedinstveno sjedište Europskog parlamenta (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Jedinstveno sjedište Europskog parlamenta (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Karmenu Vella (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Anne Sander, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, o tijeku rasprave (Predsjednik je dao pojašnjenja), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Liese, Seán Kelly, o tijeku rasprave (Predsjednik je dao pojašnjenja), Ashley Fox, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Anne Sander, i Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Roger Helmer, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Jérôme Lavrilleux i Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, o tijeku rasprave, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange i Jérôme Lavrilleux.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria i Indrek Tarand.

Govorio je: Karmenu Vella.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti