Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. július 5., Szerda - Strasbourg

15. Az Európai Parlament egyetlen székhelye (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Parlament egyetlen székhelye (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Karmenu Vella (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Anne Sander, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, a vita lefolytatásáról (Az elnök pontosít), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Liese, Seán Kelly, a vita lefolytatásáról (Az elnök pontosít), Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anne Sander, és Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Jérôme Lavrilleux és Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, a vita lefolytatásáról, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange és Jérôme Lavrilleux.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria és Indrek Tarand.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat