Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 lipca 2017 r. - Strasburg

15. Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Karmenu Vella (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Anne Sander w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ashleya Foxa, Jérôme Lavrilleux, w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący przedstawił wyjaśnienia), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liesego, Seán Kelly, w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący przedstawił wyjaśnienia), Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jérôme'a Lavrilleux, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anne Sander, i Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Roger Helmer w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Aymeric Chauprade niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrechea, Peter Liese, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jérôme'a Lavrilleux i Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, w sprawie przebiegu debaty, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange i Jérôme Lavrilleux.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria i Indrek Tarand.

Głos zabrał: Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności