Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 iulie 2017 - Strasbourg

15. Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Sediu unic pentru Parlamentul European (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Karmenu Vella (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Anne Sander, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, privind derularea dezbaterii (Președintele a făcut precizări), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Seán Kelly, privind derularea dezbaterii (Președintele a făcut precizări), Ashley Fox, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anne Sander, și Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Roger Helmer, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jérôme Lavrilleux și Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, privind derularea dezbaterii, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange și Jérôme Lavrilleux.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria și Indrek Tarand.

A intervenit: Karmenu Vella.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate