Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2250(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0226/2017

Внесени текстове :

A8-0226/2017

Разисквания :

PV 05/07/2017 - 16
CRE 05/07/2017 - 16

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.11
CRE 06/07/2017 - 11.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0316

Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

16. Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС [2016/2250(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Ricardo Serrão Santos (докладчик по становището на комисията AGRI), Maurice Ponga, от името на групата PPE, Louis-Joseph Manscour, от името на групата S&D, Sławomir Kłosowski, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák и Ruža Tomašić.

Изказа се Christos Stylianides.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказа се Younous Omarjee.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 6.7.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност