Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2250(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0226/2017

Ingivna texter :

A8-0226/2017

Debatter :

PV 05/07/2017 - 16
CRE 05/07/2017 - 16

Omröstningar :

PV 06/07/2017 - 11.11
CRE 06/07/2017 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0316

Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

16. Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden: tillämpning av artikel 349 i EUF-fördraget [2016/2250(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Ricardo Serrão Santos (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Maurice Ponga för PPE-gruppen, Louis-Joseph Manscour för S&D-gruppen, Sławomir Kłosowski för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák och Ruža Tomašić.

Talare: Christos Stylianides.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Younous Omarjee.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 6.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy