Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg

17. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie ITRE: Sven Schulze in de plaats van Herbert Reul

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid