Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. července 2017 - Štrasburk

18. Nedávné lesní požáry v Portugalsku a Španělsku: nástroje reakce EU a postupy zaměřené na prevenci a civilní ochranu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Nedávné lesní požáry v Portugalsku a Španělsku: nástroje reakce EU a postupy zaměřené na prevenci a civilní ochranu (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Fernando Ruas za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes a José Inácio Faria.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro a Ana Gomes.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí