Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg

18. Hiljutised metsapõlengud Portugalis ja Hispaanias: ELi reageerimisvahendid ja ennetusmeetmed ning kodanikukaitse (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Hiljutised metsapõlengud Portugalis ja Hispaanias: ELi reageerimisvahendid ja ennetusmeetmed ning kodanikukaitse (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes ja José Inácio Faria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro ja Ana Gomes.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika