Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg

18. Recente bosbranden in Portugal en Spanje: EU-responsinstrumenten en -procedures op het gebied van preventie en civiele bescherming (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Recente bosbranden in Portugal en Spanje: EU-responsinstrumenten en -procedures op het gebied van preventie en civiele bescherming (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes en José Inácio Faria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid