Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 lipca 2017 r. - Strasburg

18. Niedawne pożary lasów w Portugalii i w Hiszpanii: Unijne instrumenty i procedury reagowania w zakresie zapobiegania i ochrony ludności (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Niedawne pożary lasów w Portugalii i w Hiszpanii: Unijne instrumenty i procedury reagowania w zakresie zapobiegania i ochrony ludności Unijne instrumenty i procedury reagowania w zakresie zapobiegania i ochrony ludności (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Fernando Ruas w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes i José Inácio Faria.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro i Ana Gomes.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności