Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 iulie 2017 - Strasbourg

18. Incendiile forestiere recente din Portugalia și Spania: instrumentele și procedurile de răspuns ale UE privind prevenirea și protecția civilă (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Incendiile forestiere recente din Portugalia și Spania: instrumentele și procedurile de răspuns ale UE privind prevenirea și protecția civilă (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Fernando Ruas, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes și José Inácio Faria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro și Ana Gomes.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate