Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg

18. Nedávne lesné požiare v Portugalsku a Španielsku: nástroje reakcie EÚ a postupy prevencie a civilnej ochrany (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Nedávne lesné požiare v Portugalsku a Španielsku: nástroje reakcie EÚ a postupy prevencie a civilnej ochrany (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Fernando Ruas v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes a José Inácio Faria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro a Ana Gomes.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia