Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. července 2017 - Štrasburk

21. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. června 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se nahrazují přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 19. června 2017

předáno příslušnému výboru: JURI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 19. června 2017

předáno příslušnému výboru: JURI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 23. června 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 26. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014, pokud jde o požadavky na akustický varovný systém vozidla pro EU schválení typu vozidla (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. června 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 29. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON.

Právní upozornění - Ochrana soukromí