Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg

21. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 otsese eelarve täitmise alla kuuluvate rahaliste vahendite jaotamise osas integreeritud merenduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide vahel (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (14. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) I, II, III ja IV lisa (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (19. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile JURI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) I lisa (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (19. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile JURI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/242, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõuandekomisjonide toimimise kohta ühise kalanduspoliitika raames (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (23. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega, et reguleerida pädevate asutuste koostööd ja teabevahetust seoses makseasutuste asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (26. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 540/2014 seoses ELi tüübikinnituse nõuetega sõiduki helihoiatussüsteemile (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (26. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012) (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (29. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika